Kalendarium wydarzeń
03 gru wt, 10:00
STREFA RODZICA: Hiszpański dla maluchów z rodzicami
04 gru śr, 9:00
STREFA RODZICA: Zajęcia muzyczne "Grajki"
05 gru czw, 9:00
Strefa Rodzica - SMYKO – MULTISENSORYKA ®
STREFA RODZICA: „Zdrowa dieta w święta i na co dzień”
09 gru pon, 10:00
STREFA RODZICA: „Zdrowa dieta w święta i na co dzień”
10 gru wt, 10:00
STREFA RODZICA: Hiszpański dla maluchów z rodzicami
11 gru śr, 9:00
STREFA RODZICA: Zajęcia muzyczne "Grajki"
12 gru czw, 9:00
Strefa Rodzica - SMYKO – MULTISENSORYKA ®
STREFA RODZICA: „Bobasy i wygibasy?”
16 gru pon, 10:00
STREFA RODZICA: „Bobasy i wygibasy?”
rękoDZIEŁO - Dekoracyjne kule na święta
17 gru wt, 18:00
rękoDZIEŁO - Dekoracyjne kule na święta
20 gru pt, 10:00
STREFA RODZICA: „Domowe gry i zabawy logopedyczne”.
ZIELNIK KRAKOWSKI - Wianki na Boże Narodzenie
21 gru sob, 10:00
ZIELNIK KRAKOWSKI - Wianki na Boże Narodzenie
09 sty czw, 9:00
Strefa Rodzica - SMYKO – MULTISENSORYKA ®
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
Regulamin Klubu Kultury Wena

Regulamin Klubu Kultury Wena

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB KULTURY „WENA” W SEZONIE 2019/2020

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie karty uczestnika, zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.

2. Wpłat należy dokonywać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca przelewem lub gotówką – w godzinach pracy biura klubu lub podczas zajęć u uprawnionych pracowników.

3. Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z DzieckiemNiepełnosprawnym uprawnieni są do zniżki 50% na zajęcia, z wyłączeniem działań objętych impresariatem oraz realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie aktualnej Karty oraz przekazanie nr identyfikacyjnego.

4. Rezygnacja z zajęć możliwa jest przed końcem każdego okresu rozliczeniowego wyłącznie pisemnie.

5. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe CentrumKultury „Dworek Białoprądnicki”, którego filią jest Klub Kultury „Wena”.

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy wraz z końcem okresu rozliczeniowego, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach. W powyższej sytuacji organizatorzy nie odpowiadają za opiekę nad dzieckiem, jeśli jest uczestnikiem zajęć.

a. Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na liczbę zajęć w miesiącu (z wyjątkiem września, stycznia i czerwca), w przypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.

b. Opłata za zajęcia indywidualne (z wyjątkiem nauki gry na gitarze):

- Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu.

- Nieobecności powinny zostać zgłoszone najpóźniej dzień przed zaplanowanymi zajęciami pisemnie na adres Klubu Kultury „Wena” (wena@dworek.eu) lub telefonicznie pod nr 533 356 094 (sms) w godzinach pracy klubu.

6. W przypadku zgłoszenia nieobecności w tym samym dniu uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia.
W przypadku nieobecności instruktora, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.

7. Dane do przelewu:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić:

WENA/IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/RODZAJ ZAJĘĆ/MIESIĄC

8. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub kopii przelewu, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Faktury na firmę (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wobec wymogu zamieszczenia nr NIP przy ewidencji sprzedaży) nie będą wystawiane na podstawie paragonów.

9. Organizacja zajęć

- Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu. - Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów i w okresie międzyświątecznym (Boże Narodzenie - Nowy Rok). Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może uleczmianie.

- Zajęcia grupowe, w których wymagana jest minimalna liczba uczestników rozpoczynają się po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy liczba uczestników spadnie poniżej wymaganej liczby.

- Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.

- Klub Kultury zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez Opiekuna prawnego/Rodzica w Karcie Uczestnika.

- Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc.

- Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, prosimy przyprowadzać i odbierać dzieci punktualnie.


Zaakceptowanie Regulaminu Klub Kultury „Wena” oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków w celach związanych z udziałem w zajęciach prowadzonych w Klubie Kultury „Wena”.

W związku z wchodzącymi w życie 25 maja 2018 r. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO) informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami w/w aktu prawnego i ustalonej Polityki Ochrony Danych Osobowych w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” jako administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z udziałem Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w zajęciach, wydarzeniach i imprezach w celach wynikających ze sposobu funkcjonowania i zadań instytucji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub Państwa zgoda.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Nasze dane kontaktowe to: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2, inspektor ochrony danych – e-mail: iod@dworek.eu.

Zaakceptowanie regulaminu oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” wizerunku dorosłego uczestnika zajęć/wizerunku dziecka, wykonanego w trakcie zajęć organizowanych przez Klub Kultury „Wena” w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, a w szczególności na publikowanie zdjęć: na stronie internetowej Klubu Kultury „Wena” w materiałach promocyjnych, na profilu Klubu Kultury „Wena” na portalach www.facebook.com, www.flickr.com, wordpress.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach, wydawnictwach, stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych.