Przeskocz do treści
Bez kategorii

Konsultacje społeczne

Zachęcamy do udziału w trwających
do 29 stycznia 2021 roku konsultacjach społecznych dotyczących budowy w
Krakowie Centrum Muzyki. W ramach konsultacji, mieszkańcy mogą wyrazić swoją
opinię w sprawie planowanej do realizacji w Cichym Kąciku budowy Centrum jak
również przedstawić swoje pomysły w zakresie oczekiwanych społecznie
aktywności w przyszłym Centrum oraz w zakresie zagospodarowania przestrzeni w
bezpośrednim jego otoczeniu. Aby wyrazić swoją opinię należy wypełnić formularz
konsultacyjny dostępny m.in. na stronie internetowej www.obywatelski.krakow.pl, zakładka
„Konsultacje społeczne”. Na wskazanej stronie znajduje się także merytoryczny
opis przyszłego Centrum. Wypełniony i podpisany formularz można przesłać w
formie skanu/zdjęcia na adres: konsultacje@um.krakow.pl
, wysłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
bądź przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
(ePUAP).

Oprócz możliwości wypełnienia formularza, w ramach
konsultacji zaplanowano także telefoniczny dyżur eksperta w dniu 21 stycznia w
godzinach 15.00-17.00. pod numerem telefonu 12 61 61 916.

Skip to content